Курс C++ Pro в Дніпрі, навчання C++ з нуля | ITEA Dnipro

Курс C++ Pro

Старт навчання
Старт курсу запитуйте в адміністрації
108 год. по 2-3 рази на тиждень

Після курсу Ви зможете:

 • Використовувати основні структури для створення програм
 • Застосовувати принципи ООП для розробки програм
 • Розробляти консольні додатки в ОС Linux
 • Працювати зі стандартною бібліотекою С++ та бібліотекою Qt
 • Писати GUI-додатки
 • Працювати як у команді, так і соло на фрілансі
 • Володіти тайм-менеджментом для ефективного планування й виконання задач

Програма курсу:

1. Трішки історії

 • Що таке мова програмування?
 • Машинні мови
 • Низькорівневі мови (мова асемблера)
 • Високорівневі мови
 • Транслятори
 • Компіляція
 • Інтерпретація
 • Парадигми програмування
 • Модульна парадигма програмування
 • Функціональна парадигма програмування
 • Узагальнена парадигма програмування
 • Об’єктно-орієнтована парадигма програмування
 • Історія С++

2. Основи GIT-системи контролю версії

 • Що таке система контролю версії і що вона вирішує?
 • Основні елементи Git
 • Що таке коміт?
 • Що таке гілка?
 • Способи створення сховища. Види сервісів, що дозволяють створити віддалений репозиторій
 • Базові команди Git
 • Практика. Створення репозиторію локально. Створення репозиторію на віддаленому сервері

3. Зміст С++ мови

 • Приклад простої програми С++
 • Базові способи збірки додатку
 • Алфавіт мови
 • Що таке лексеми?
 • Ідентифікатор як важлива складова програми
 • Що таке ключові слова?
 • Коментарі (однорядкові, багаторядкові)
 • Що таке літера? Види літералів. Їхня значущість у коді
 • Чим відрізняються строковий літерал від інших типів літералів?
 • Що таке інструкції?
 • Що означає синтаксична помилка? Приклад простої синтаксичної помилки

4. Змінні й типи даних

 • Що таке змінна? Синтаксис оголошення змінної
 • Тип даних. Що таке сувора типізація? Навіщо змінній потрібен тип даних?
 • Цілочисельний тип даних
 • Символьні типи
 • Цілочисельні типи починаючи з С++11. Які проблеми вони розв’язують?
 • Що таке аліас на тип даних? Приклад з описом typedef. Розуміння типів size_t та time_t як аліасів на вбудовані типи
 • Тип void як маркер різного контексту. Приклад контексту використання цього типу
 • Логічний тип даних
 • Речові типи даних. Можливі підводні камені уявлення в пам’яті

5. Основні операції С++

 • Види операторів (унарний, бінарний, тернарний). Їхній синтаксис
 • Неявне перетворення при операторі присвоєння? Що таке зрізка? Що таке звужувальне перетворення? Проблема знакового та беззнакового перетворення
 • Явне перетворення типів (С підходить і С++ підхід)
 • Арифметичні операції
 • Проблема арифметичних операцій. Цілочисельне ділення на нуль, переповнення тощо
 • Змішані вираження. Пріоритет операцій
 • Автоматичний висновок типу як розв’язання проблеми перетворення в арифметичних виразах
 • Тимчасова змінна як результат проміжного обчислення виразу. Як виглядає тимчасова змінна в створеному асемблерному коді (простий опис)?
 • Базові поняття про Rvalue і Lvalue
 • Складовий оператор

6. Оператори, що керують ходом виконання програми

 • Умовний оператор if. Приклад можливих проблем з висячими else. Різні підходи до написання оператора if задля уникнення спагеті-коду
 • Що таке область видимості? Що таке блок?
 • Оператор вибору switch. Проблема fall through. У чому відмінність між оператором вибору switch і логічним оператором if?
 • Що таке compile time і run time вираження на прикладі case гілок оператора вибору switch?
 • Оператор циклу for. Способи оголошення циклу for. Для чого потрібен вічний цикл? Можливі проблеми знакового та беззнакового порівняння і їхні наслідки
 • Оператор циклу while
 • Оператор циклу do while. Використання do while задля розв’язання проблем з розгалуженням коду із застосуванням оператора if
 • Тернарний оператор
 • Просте розуміння точки наслідування на прикладі коми

7. Масиви

 • Що таке масив і в чому його переваги?
 • Оголошення масивів. Способи вказівки розміру масиву. Ініціалізація масиву. Можливі помилки при ініціалізації масиву
 • Масив змінної довжини як розширення компілятора. Прапор компіляції — pedantic
 • Масив символом vs строки. Способи оголошення. Що таке символ «термінальний нуль»? Можливі проблеми при ініціалізації символьного масиву
 • Доступ до елементів масиву
 • Що таке вихід за межі масиву? Що таке buffer overflow?
 • Цикли як спосіб обходу, обробки та виведення масиву на екран
 • Часті помилки у виборі типу для змінної циклу при роботі з масивом

8. Покажчик

 • Базові поняття про стек пам’яті
 • Що таке локальні змінні і як змінні створюються на стеку? Що таке автоматичне керування пам’яттю?
 • Поняття покажчика
 • Оголошення покажчиків
 • Способи ініціалізації вказівника. Що таке невалідний покажчик? Що таке розіменування покажчика і якими є можливі проблеми при його проведенні? Nullptr як правильний літерал для ініціалізації покажчика. Що таке покажчик на тип? Розмір покажчика, моделі пам’яті різних ОС та платформ. Покажчики типу void
 • Що таке константний покажчик і покажчик на const? Розбір можливих помилок
 • Арифметика з покажчиками. Чим відрізняється арифметика з покажчиками від арифметики зі змінними?
 • Що спільного між масивом і покажчиком? Як обходити масив за допомогою покажчика? Що означає покажчик на елемент за останнім елементом масиву й навіщо так робити?

9. Функції

 • Що таке функція і які вона вирішує проблеми в коді
 • Синтаксис функції
 • Базове поняття що таке оголошення і визначення функції. Приклад відмінності
 • Що таке списки параметрів. Спосіб виклику функції. Завдання значення за замовчуванням для параметру
 • Значення, що повертається з функції. auto як автоматичне виведення, що повертається. Проблеми при автоматичному виведенні типу. Тип void як маркер необоротного значення функції
 • Передача параметрів за значенням
 • Що таке фактичні й формальні параметри
 • Неправильне використання auto як параметру функції та, як наслідок, розширення компіляторів
 • Що таке глобальні змінні. Проблема приховування імен глобальних і локальних змінних
 • Передача за вказівником. Спосіб повернення декількох значень з функції
 • Що таке посилання. У чому відмінність посилання від покажчика
 • Посилання як частина інтерфейсу функції
 • Які проблеми вирішує посилання в порівнянні з покажчиком як параметр функції. Які переваги константної посилання. Чому можна передавати Rvalue, як аргумент константної посилання
 • Приклад як зробити посилання невалідною
 • Стек і виклик функцій
 • Угода про виклик функцій
 • Масиви як параметри функції. Способи оголошення масиву як параметру функції і часті помилки. Проблема отримання кількості елементів масиву в функції
 • Рекурсія. Inline-функції
 • Що таке перевантаження функцій. Що таке mangling імен функції на прикладі генерації ассемблерного коду
 • Чому перевантаження недоступне в мові С. Простий опис ключового слово extern «C» як приклад опису перевантаження
 • Що таке покажчик на функцію та які проблеми вирішує передача функції як параметр функції на прикладі алгоритму сортування
 • Базові поняття що таке lambda як заміна вказівника на функцію. Що таке std :: function
 • Проблеми при поверненні локальних змінних з функції за посиланням або вказівником
 • Зняття константності з аргументу використання std :: const_cast

10. Простори імен

 • Що таке простори імен
 • Що таке вкладені простори імен
 • Нові можливості оголошення просторів імен в С++17

11. Прості типи даних, які призначені для користувача

 • Що таке структури. Які вони вирішують проблеми
 • Оголошення структур
 • Способи доступу до полів структури
 • Способи ініціалізації структур до С++11
 • Ініціалізація структур починаючи з С++11
 • Розмір структур. Що таке вирівнювання структур. Що таке padding в структурах
 • Неіменовані структури
 • Struct binding С++ 17, які він вирішує проблеми
 • Що таке перерахування і які воно вирішує проблеми
 • Що таке unscoped перерахування і які у нього проблеми
 • Що таке scoped-перерахування починаючи з С++11 і які він вирішує проблеми
 • Що таке об’єднання. Які воно вирішує проблеми
 • Що таке каламбур типів і як об’єднання допомагає в перетворенні несумісних типів

12. Робота з динамічною пам'яттю

 • Базові поняття про моделі пам’яті. Їхні особливості і відмінності
 • Відмінність роботи зі стековою пам’яттю і динамічною пам’яттю (купа)
 • Що таке менеджер пам’яті або чому динамічне виділення пам’яті таке дороге
 • Робота з динамічною пам’яттю використовуючи З функції
 • Робота з динамічною пам’яттю використовуючи С++-підхід
 • Можливі проблеми при роботі з динамічною пам’яттю

13. Класи й об'єкти (ООП)

 • Базові поняття ООП
 • Що є недоліком функціонального програмування і які завдання вирішує ООП
 • Основні кити ООП
 • Синтаксис оголошення класу
 • Що таке поля класу
 • Створення об’єкту класу
 • Рівні доступу в класі
 • Способи оголошення константних полів в класі до С++11 і після
 • Що таке статичні поля
 • Що таке метод класу. Чим відрізняється метод від звичайної функції
 • Що таке this. Що таке угода про виклик thiscall
 • Способи оголошення методів класу. Чим відрізняється визначення методу всередині класу від визначення за межами класу
 • Що таке константні методи і які вони вирішують проблеми. Ключове слово mutable
 • Що таке статичні методи і чим вони відрізняються від звичайних методів

14. Конструктори і деструктори

 • Що таке конструктор і які він вирішує проблеми
 • Види конструкторів до С++11
 • Список ініціалізації. Спосіб ініціалізації полів класу починаючи з С++11.
 • Підводні камені при ініціалізації полів класу
 • Навіщо потрібен конструктор копіювання і оператор присвоювання
 • Що таке деструктор і які він вирішує проблеми
 • Правильна сигнатура для конструкторів і оператора присвоювання
 • Перевантаження конструкторів
 • Порядок ініціалізації полів при створенні об’єкту

15. Успадкуванння

 • Що таке успадкування і які воно вирішує проблеми
 • Види успадкування
 • Що таке успадкування (public-успадкування)
 • Розташування об’єктів в пам’яті при успадкуванні
 • Порядок ініціалізації при успадкуванні. Підводні камені
 • Порядок викликів при руйнуванні об’єкту
 • Shadowing-методи при успадкуванні
 • Множинне успадкування. У чому відмінність від одиночного успадкування. Підводні камені множинного успадкування
 • Неоднозначність виклику методу при множині успадкування
 • Проблема ромбового успадкування
 • Що таке віртуальне успадкування і навіщо воно потрібне в контексті успадкування
 • Ключове слово final

16. Віртуальні функції

 • Що таке поліморфізм
 • Що таке віртуальна функція
 • Що таке динамічний і статичний поліморфізм і як він реалізується в мові С++
 • Ключове слово override і які воно вирішує проблеми в контексті віртуальних функцій
 • Що таке віртуальний деструктор і навіщо він потрібен
 • Що таке чисто віртуальні функції. Що таке абстрактний клас
 • Що таке vtable і vtpr. На що вони впливають

17. Шаблони

 • Що таке шаблони і узагальнене програмування
 • Що спільного між макросом і шаблоном. Які проблеми макросу
 • Шаблони класу
 • Що таке інстанціювання шаблону
 • Проблема роздування коду
 • Параметри шаблону. Передача значення в якості шаблонного аргументу
 • Спеціалізація. Часткова спеціалізація. Явна спеціалізація
 • Шаблонні функції
 • Шаблонний метод. Шаблонний конструктор. Які завдання вони дозволяють вирішити
 • Різниця у виклику шаблонного класу і шаблонної функції
 • Явна спеціалізація шаблону функції

18. Перезавантаження операторів

 • Що таке перевантаження операторів
 • Коли варто застосовувати перевантаження операторів
 • Які операції дозволено перевантажувати
 • У чому різниця між перевантаженням оператору як методом класу і звичайною функцією
 • Базові угоди про перевантаження операторів
 • Тонкощі при перевантаженні пре- і пост-інкременту і декременту
 • Рекомендації з написання інтерфейсу перевантаження операторів
 • Особливості перевантаження виведення на потік

19. Простори імен

 • Що таке простори імен. Їхні застосування. Які вони вирішують проблеми
 • Що таке неіменовані простори імен, що спільного між static і неіменованими просторами імен

20. Базові поняття про компіляцію та системи збірки

 • Що таке пре-процессінг
 • Що таке компіляція
 • Що таке лінковщик
 • Види компіляторів і їхні особливості
 • Що таке роздільна компіляція
 • Що таке заголовний файл
 • Що таке вартові
 • Що таке бібліотеки
 • Система збирання Make
 • CMake як генератор системи збирання

21. Move-семантика

 • Що таке move-семантика, яку ключову роль вона грає в сучасному С++?
 • Що таке rvalue-посилання?
 • Що таке value category та які категорії існують у мові С++ (lvalue, prvalue тощо)?
 • Конструктор переміщення
 • Оператор переміщення
 • Порівняння продуктивності між класом, який реалізує тільки копіювальну поведінку, та класом, що реалізує переміщувальну поведінку
 • std::move
 • Поради про те, коли варто коректно застосовувати переміщувальні операції. Коли move-семантика не допомагає?

22. Конструктори та деструктори

 • Правило виклику конструкторів, операторів присвоєння базового класу
 • Правило 3-х до С++11
 • Правило 0 чи правило 5-ти після С++11
 • Правила генерації конструкторів та операторів при різних полях
 • Коли варто писати клас, який підтримує тільки копіювальну поведінку, а коли — тільку переміщувальну?
 • Ключове слово default для конструкторів та операторів, важливість його написання на відміну від явного визначення тіла конструктора
 • Ключове слово delete при оголошенні конструкторів, операторів та деструкторів
 • Проблеми впливу користувацького конструктора на неявне перетворення типів. Ключове слово explicit
 • Ключове слово using при наслідуванні
 • Різниця між оголошенням конструкторів та операторів присвоєння (як приватні методи) і оголошення їх за допомогою ключового слова delete
 • Що таке delegating constructors?
 • Reference-qualified методи класу
 • Помилкове застосування move-семантики при наслідуванні
 • Copy elision, RVO NRVO

23. Оптимізація

 • Етапи компіляції
 • Оптимизація компілятора (inline, const)
 • Шаблони як частина оптимізації на етапі компіляції
 • Ключове слово constexpr та його важливість кожному стандарту С++

24. Вивід типу в С++ (type deduction)

 • Вивід типу за допомогою ключового слова auto: чи такий тип насправді?
 • Ключове слово decltype

25. Шаблони

 • Ключове слово typename в шаблонах та його важливість
 • Type traits властивості типу, виділення найважливіших та розгляд їх на прикладах
 • SFIANE. Застосування std::enable_if та чому його можна використовувати в коді?
 • Тип std::enable_if як спосіб реалізації часткової спеціалізації для шаблонної функції
 • Оператор if constexprt як можливість елегантної заміни складних конструкцій std::enable_if
 • Variadic template vs Fold expression
 • Універсальні посилання
 • Perfect forwarding, важливість функції std::forward
 • Шаблонні методи та їхня відмінність від шаблонного класу

26. Динамічний поліморфізм

 • Особливості роботи з динамічним поліморфізмом (virtual functions)
 • Аргумент за замовчуванням: які проблеми в контексті він приховує?
 • Операції static_cast та dynamic_cast
 • RTTI, структура type_info
 • Приклад динамічного поліморфізму на одному з патернів проектування
 • Virtual destructor для уникнення memory leaks

27. Лямбди

 • Вказівник на функцію
 • Функтор
 • Лямбда, список захоплення
 • Застосування auto в аргументах лямбди
 • Ключове слово mutable та чому його необхідно оголосити в сигнатурі лямбди?

28. Розумні вказівники

 • Функції new та malloc
 • RAII
 • Функції std::unique_ptr та std::shared_ptr. Move vs Copy
 • Допоміжні функції (make_unique і т. п.).
 • Користувацькі deleter об`єкти як аргументи std::unique_ptr та std::shared_ptr. decltype як висновок сигнатури функції
 • Поради щодо коректного написання custom deleter для unique_ptr
 • Control block в std::shared_ptr. Чому він потрібен, які він виконує задачі, і якими є можливі підводні камені при виділенні ресурсу за допомогою std::make_shared?
 • Вказівник std::weak_ptr. Його застосування та вплив на блок керування у std::shared_ptr
 • Виділення динамічного масиву за допомогою std::unique_ptr та std::shared_ptr. Спеціалізація
 • Продуктивність std::unique_ptr і std::shared_ptr
 • Вказівники std::static_pointer_cast, std::dynamic_pointer_cast. У чому їхня відмінність від static_cast та dynamic_cast?

29. Виключні ситуації

 • Виняткові ситуації. Їхнє важливе застосування
 • Виняткові ситуації vs код повернення помилки. Коли корисно застосовувати код повернення помилки?
 • Блоки try catch
 • Оператор throw як генерація винятку
 • Клас std::exception. Віртуальний метод what
 • Порядок написання блоків catch
 • Що таке розкручування стеку при генерації винятку? Що буде, якщо при генерації винятку не буде знайдено відповідний блок catch?
 • Що таке інваріантність при генерації винятку в конструкторі? Приклад при написанні operator =
 • Smart pointers як спосіб уникнути витоку ресурсів при генерації винятку
 • Виняток не повинен залишати деструктор
 • Ключове слово noexcept
 • Оптимізація при написанні функцій як noexcept. Важливість написання конструктора, який переміщає, як noexcept (на прикладі std::vector). Чому std::vector вибирає при релокації копіювальну поведінку як дефолтну замість переміщувальної семантики (правило інваріантності)?
 • Компіляція коду з прапором -fno-exceptions, можливі небезпеки
 • Функція new(std::nothrow) як спосіб використання оператора new, який не кидає винятки

30. Простори імен

 • Що таке простори імен та які проблеми вони розв’язують у великому коді?
 • Inline namespace (provide library version)
 • Вкладені простори імен
 • Using-directive, Using-declaration
 • ADL (argument dependent lookup), правила пошуку імен

31. Потоки в С++

 • Основи багатопотоковості
 • Concurrency vs parallelism
 • Функція std::thread. Що таке join і detach, та чому їх варто викликати?
 • Передача параметрів в потоки та можливі підводні камені
 • Значення, що повертається з потоку при роботі з std::thread. std::future and std::promise
 • Виняткові ситуації в потоках
 • Функції std::async та std::thread. Особливість std::future в std::async
 • Поняття data race, race conditions. Можливі проблеми при роботі в багатопотоковому коді
 • Що таке об`’ктb синхронізації в багатопотоковому коді? Важливість їхнього застосування
 • Strong memory model vs weak memory model
 • Функція std::mutex. Чому std::mutex — це іноді погано?
 • Важливість RAII підходу при роботі з std::mutex
 • Функція std::recursive_mutex. Read-write mutex (std::shared_mutex)
 • Thread-safe variable Initialisation. std::call_once. Способи написання потокобезпечного singleton. Підводні камені із застосуванням static initialization
 • Функція std::condition_variable. Що таке spears wakeup та lost wakeup?
 • Strong memory model vs weak memory model
 • Функція std::atomic
 • Помилкове розуміння std::shared_ptr в багатопотоковому програмуванні
 • Volatile — це не механізм синхронізації потоку

32. Бібліотека STL

 • Що таке бібліотека STL? Що вона дозволяє вирішувати в повсякденному програмуванні?
 • Контейнери в STL. Їхня структура, особливості та які вони виконують задачі
 • Ітератори. Що це? Чому вони потрібні? Їхні властивості. Приклад написання свого ітератора
 • Що таке компаратори? Функція std::bind
 • Алгоритми. Важливість ітераторів при роботі з алгоритмами. Розгляд категорій алгоритмів
 • Псевдоконтейнери

33. Опціональні теми (вибір теми): мережі програмування з оглядом бібліотеки boost чи QT


34. Мережеве програмування та бібліотека boost.asio

 • Network model OSI layers
 • Поняття IPC (inter process communication)
 • Що таке клієнт-сервер?
 • Що таке протоколи обміну даними?
 • Що таке socket, endpoint?
 • TCP-протокол, реалізація TCP-клієнта та сервера
 • UDP-протокол, реалізація UDP-клієнта та серверу
 • Написання pool thread у прикладі при роботі з TCP-сервером
 • Формати обміну даними (json і т. п.)
 • GRPC. protobuf. Поняття серіалізації та десеріалізації даними

35. Огляд бібліотеки boost. QT

 • Meta object compiler
 • Сигнали та слоти
 • QObject
 • Базова робота з віджетами
 • Event loop
 • Структура QML-компонентів
 • Базові графічні компоненти
 • Взаємодія C++ & QML
 • Кастомізація компонентів
 • Компоненти ListView, GridView
 • Сигнали/слоти в QML
 • Реєстрація своїх класів в метасистемі
 • Поняття моделі, їхні види
 • Поняття делегата
 • Поняття ролі
 • Реалізація своєї моделі, її реєстрація, базові методи
 • QAbstractListModel
 • Багатопотоковість у Qt

36. Як скласти резюме і пройти співбесіду

 • Структура резюме
 • FAQ
 • Як вести себе на співбесіді
 • Основні помилки на співбесіді
 • Урок англійської мови №1
 • Урок англійської мови №2
 • Урок пошуку роботи

* Примітка: зазначені знижки не сумуються з іншими діючими акціями та спеціальними пропозиціями. Знижка застосовується тільки до нових заявок та при умові повної оплати курсу. Якщо у Вас виникли питання, звертайтеся за консультацією до наших менеджерів!

spinner-it

Курс на IT — повний вперед! Дізнатись актуальний розклад

На жаль, у звязку з війною ІТЕА завершила свою діяльності в Україні.

This will close in 20 seconds