Курс Android Pro в Дніпрі, розробка для Андроїд з нуля | ITEA Dnipro

Курс Розробка для Android Pro

Старт навчання
Старт курсу запитуйте в адміністрації
117 год. по 2-3 рази на тиждень

Після курсу Ви зможете:

 • Розуміти повний цикл розробки програми
 • Створювати клієнт-серверні додатки
 • Розуміти, яка архітектура краща й де саме
 • Користуватися БД в Android з мінімальними витратами
 • Розуміти актуальні тенденції у світі Android

Програма курсу:

1. Загальна характеристика мови Java

 • Історія мови Java
 • Байт-код
 • Віртуальна машина Java (JVM)
 • Трансляція, інтерпретація та компіляція
 • Вихід з програми та завершення її роботи

2. Типи даних та основні операції з ними

 • Алфавіт мови
 • Коментарі
 • Ключові слова
 • Типи даних: прості (примітивні) та за посиланням
 • Ідентифікатори, вибір імен ідентифікаторів
 • Змінні та константи
 • Оголошення та ініціалізація змінних
 • Ділянка видимості та час життя змінних
 • Оператори
 • Операції: арифметичні, привласнення, відносин та логічні
 • Перетворення та приведення числових типів
 • Пріоритет операцій
 • Використання круглих дужок

3. Потік управління

 • Складений оператор (блок)
 • Умовний оператор та його види
 • Оператор switch
 • Цикли: for, while, do while
 • Нескінченні цикли
 • Переривання потоку управління, мітки
 • Оператор goto та причини не застосовувати його

4. Масиви

 • Оголошення та ініціалізація масивів, зокрема анонімних
 • Лінійні масиви
 • Ітерація за елементами масиву
 • Масиви та присвоєння
 • Передача та повернення масивів в / з методів
 • Копіювання масивів
 • Клас Arrays: заповнення, порівняння елементів та їхнє сортування
 • Пошук у масивах
 • Багатовимірні масиви, «нерівні» масиви
 • Методи: аргументи змінної довжини

5. Рядки

 • Клас String. Постійні об'єкти
 • Зберігання рядків у пам'яті
 • Основні операції класу String (створення, конкатенація, порівняння, пошук символів та підрядків у рядках та ін.). Перетворення простих типів даних
 • Розбивка рядків: клас StringTokenizer. Змінні об'єкти: класи StringBuffer та StringBuilder
 • Основні методи. StringBuffer vs StringBuilder

6. Вступ до ООП. Об'єкти та класи

 • Поля та методи (визначення, синтаксис оголошення)
 • Специфікатори доступу public та private
 • Поля класів: ініціалізація явна та за замовчуванням, специфікатор final та константи
 • Доступ до полів та методів
 • Методи: параметри (посилання й прості типи) та ті, що повертаються, використання set- та get-методів, перевантаження методів, правила перевантаження
 • Об'єктна модель. Основні положення: абстрагування, інкапсуляція, модульність, ієрархія
 • Об'єкти та класи. Об'єкти. Визначення (з прикладами). Стан. Поведінка
 • Конструктори: конструктори за замовчуванням, виклик одного конструктора з іншого
 • Блоки ініціалізації
 • Статичні поля та методи: ініціалізація константи, статичні блоки ініціалізації. Використання this для доступу до членів класу
 • Збір сміття та видалення об'єктів

7. Відношення між об'єктами

 • Залежності, їхні різновиди
 • Узагальнення
 • Асоціації
 • Реалізації
 • Зв'язки, їхня множинність

8. Спадкування та поліморфізм

 • Спадкування та поліморфізм як інструмент створення ПЗ. Суперклас та підкласи, відношення узагальнення, спадкування в Java. Виклик конструкторів суперкласів, порядок дзвінків. Ключове слово super()
 • Перевизначення методів, правила перевизначення. Спадкування та статичні поля й методи класів. Абстрактні класи та методи — поняття, виклик конструкторів, реалізація методів у субкласи
 • Інтерфейси. «Множинне» успадкування. Визначення та реалізація інтерфейсів. Розширення інтерфейсів. Композиція як альтернатива множинному спадкуванню
 • Поліморфізм. Ієрархія наслідування
 • Перетворення та приведення типів. Використання instanceof. Відмова від спадкування: термінальні (final) методи та класи. Включення як альтернатива множинному спадкуванню
 • Пакети. Вкладеність пакетів. Повторне використання коду та пакети. Захист доступу.
 • Імпорт: класів, статичних методів та полів

9. Клас Object

 • Глобальний суперклас Object
 • Методи equals(), hashCode(), toString(), finalize(), clone() та ін.
 • Правила реалізації equals() та hashCode()
 • Інтерфейс Cloneable та його реалізація
 • Клонування: поверхневе та глибоке

10. Внутрішні класи

 • Синтаксис оголошення
 • Створення об'єктів внутрішніх класів
 • Поля та методи внутрішніх класів
 • Вкладення внутрішніх класів та доступ до членів зовнішніх класів
 • Посилання this у внутрішньому класі
 • Доступ до полів та методів зовнішнього класу з внутрішнього
 • Внутрішні класи та специфікатори доступу
 • Вкладені інтерфейси
 • Застосування внутрішніх класів
 • Внутрішні локальні класи (Method-LocalInnerClasses)
 • Анонімні внутрішні класи
 • Вкладені (внутрішні статичні) класи (static nested classes)
 • Створення екземплярів
 • Доступ до екземпляра зовнішнього класу
 • Компіляція програм з внутрішніми класами

11. Перерахування

 • Перерахування як класи. Методи values(), valueof(), name(), ordinal()
 • Константи, конструктори, методи та поля
 • Перерахування та конструкція switch. Імпорт членів перерахувань

12. Робота з базами даних

 • Основи побудови реляційних баз даних
 • SQL
 • Нормальні форми. Запити SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
 • JDBC
 • Driver, Connection, Statement, ResultSet, PrepareStatement

13. Обробка помилок та виключення

 • Підходи до обробки помилок часу виконання
 • Поняття виключення
 • Ієрархія класів винятків у Java
 • Checked та unchecked винятки
 • Генерація виняткової ситуації та оператор throws
 • Оголошення контрольованих винятків, ключове слово throws
 • Throws та перезавантаження методів
 • Перехоплення винятків
 • Перехоплення «всіх» винятків
 • Обробка винятків
 • Повторна генерація винятків
 • Блок finally: звільнення ресурсів
 • Створення власної ієрархії винятків
 • Реєстрація помилок, логування: логери, рівень логер, рівень повідомлень, обробники (об'єкти підкласу java.util.logging.Handler)
 • Приклад

14. Система введення-виведення

 • Ієрархія класів потокового введення / виведення:
 • Потоки введення / виведення, механізм роботи з потоками, ієрархія потокового введення / виведення
 • Субкласи FilterOutputStream та FilterInputStream
 • Байтові потоки
 • Символьні потоки
 • Клас File. Клас RandomAccessFile
 • Серіалізація та десеріалізація об'єктів: поняття, призначення, реалізація
 • Приклад

15. Класи колекцій

 • Поняття абстрактного типу даних (АТД)
 • Структури даних: списки, стеки, множини, дерева, карти
 • Обхід колекцій: інтерфейси Iterator та ListIterator, цикл «foreach»
 • Компаратори
 • Клас Collections: пошук та сортування елементів, заповнення, синхронізація уявлення, незмінні уявлення та ін.

16. Багатопотоковість

 • Поняття потоку. Особливості паралельного виконання
 • Потоки-демони
 • Пріоритети потоків. Метод yield()
 • Стан потоку: створення потоків, -runnable та -running - потоки

17. Універсальні типи

 • Параметризовані типи: класи та інтерфейси. Параметри типу
 • Обмеження, накладені на параметризовані типи: прості типи, інстанціювання, суперклас, виняток.
 • Параметризовані типи та JVM

18. Рефлексія

19. Вступ до Android

 • Компоненти Android
 • Встановлення Android SDK
 • Встановлення Android Studio

20. Розбір Manifest

21. Контейнери

 • LinearLayot
 • FrameLayout
 • СonstraintLayout

22. Основні View

 • Button, ImageView, TextView

23. RecyclerView

 • Adapter, ViewHolder
 • Що з ним ще можна робити
 • Короткий огляд сторонніх бібліотек

24. ViewPager + TabLayout

25. Основи динамічного компонування

26. Кастомні View

27. Бібліотеки завантаження картинок

28. Життєвий цикл Activity

 • Обробка переворотів
 • Передача інформації між екранами
 • Запуск деяких сторонніх додатків

29. Робота з камерою

 • Знімки
 • Відео

30. Найпопулярніші витоки пам'яті та як їх уникнути

31. Фрагменти. Яке місце в Android вони посідають і як їх використовувати для побудови правильної логіки додатка

 • Життєвий цикл
 • Робота зі стеком фрагментів
 • Діалоги

32. Робота з багатопотоковістю в Android / AsyncTask

 • Legacy підходи: Handler, Loader, AsyncTask
 • LiveData
 • Kotlin coroutines

33. Розбір основних бібліотек та фреймворків

 • Dagger 2
 • RxJava/RxAndroid

34. Архітектура додатка (MVP, MVVM)

35. Збірка проєкту

 • Gradle
 • Огляд згенерованих класів

36. Інструменти

 • Робота з Git
 • Debugging
 • Діаграми класів UML

37. Як скласти резюме і пройти співбесіду

 • Структура резюме
 • FAQ
 • Як вести себе на співбесіді
 • Основні помилки на співбесіді
 • Урок англійської мови №1
 • Урок англійської мови №2
 • Урок пошуку роботи

* Примітка: зазначені знижки не сумуються з іншими діючими акціями та спеціальними пропозиціями. Знижка застосовується тільки до нових заявок та при умові повної оплати курсу. Якщо у Вас виникли питання, звертайтеся за консультацією до наших менеджерів!

spinner-it

Курс на IT — повний вперед! Дізнатись актуальний розклад

На жаль, у звязку з війною ІТЕА завершила свою діяльності в Україні.

This will close in 20 seconds