Курс Python Pro в Дніпрі, навчання Python-програмування з працевлаштуванням | ITEA Dnipro

Курс Python Pro

Старт навчання
Старт курсу запитуйте в адміністрації
93 год. по 2-3 рази на тиждень

Після курсу Ви зможете:

 • Розуміти, як влаштоване програмування, і чому в нього немає нічого спільного з чаклунством
 • Створювати грамотну структуру програми
 • Писати правильний і робочий код без помилок, який буде зрозумілим для стороннього розробника
 • Створювати невеликі інструментальні програми на Python (наприклад, калькулятор або простий рандомайзер) і більш складні програми
 • Усіх необхідних знань для старту навчання на курсі "Веброзробка на Python/Django", після якої ви зможете претендувати на позицію Junior Python Developer

Програма курсу:

1. Навіщо потрібні комп'ютерні програми?

 • Програмування як творчий процес
 • Архітектура комп’ютера
 • У чому суть програмування?
 • Процес «спілкування» з Python
 • Інтерпретатор і компілятор
 • Процес написання програм
 • Що ж таке програма?
 • Принципи програмування
 • Парадигми програмування
 • Вправи

2. Змінні, вирази і інструкції Python

 • Поняття «значення» і «тип»
 • Змінні
 • Імена змінних і ключові (зарезервовані) слова
 • Оператори
 • Оператори і операнди
 • Вирази
 • Порядок операцій
 • Операції з рядками
 • Ввід даних
 • Коментарі
 • Вправи

3. Управління потоком виконання

 • Логічні вирази
 • Логічні оператори
 • Умовне виконання
 • Послідовність умов
 • Вкладені умови
 • Перехоплення винятків з використанням try і except
 • Вправи

4. Ітерації

 • Оновлення змінної
 • Інструкція while
 • Нескінченні цикли
 • «Нескінченні цикли» і break
 • Завершення ітерації за допомогою continue
 • Списки
 • Визначення циклів за допомогою for
 • Обхід списків за допомогою циклу for
 • Вправи

5. Функції і модулі

 • Виклик функції
 • Вбудовані функції
 • Функції приведення типів
 • Випадкові числа
 • Математичні функції
 • Додавання нових функцій
 • Визначення і використання
 • Параметри функції
 • Модульні тести
 • Імена файлів і шляхи
 • Створення власних модулів і пакетів
 • Ініціалізація пакета
 • Обробка аргументів командного рядка
 • Визначення параметрів середовища виконання
 • Створення віртуальних середовищ
 • Автоматична ініціалізація пакетів
 • Вправи

6. Рядки

 • Рядок – це послідовність
 • Отримання довжини рядка з використанням len
 • Обхід рядка за допомогою циклу
 • Зріз рядка
 • Рядки є незмінними
 • Оператор in
 • Порівняння рядків
 • Малі методи
 • Розбір (parsing) рядків
 • Оператор форматування
 • Регулярні вирази
 • Вправи

7. Основи роботи з системою контролю версій


8. Файли

 • Вступ
 • Відкриття файлів
 • Текстовий файл і рядки
 • Читання файлів
 • Пошук через файл
 • Оператор with
 • Запис файлів
 • Вправи

9. Колекції

 • Що таке колекція в Python
 • Типи колекцій
 • Масиви і методи роботи з ними
 • Списки і методи роботи з ними
 • Кортежі й методи роботи з ними
 • Множини й незмінні множини
 • Словники, методи роботи зі словниками
 • Цикли по колекціям
 • Практика

10. Елементи функціонального програмування

 • Функція об’єкт першого класу
 • Функції, залежні від функцій
 • Замикання
 • Каррування
 • Лямбда-функції
 • Декоратори
 • Вправи

11. Функції

 • Типи даних
 • Вбудовані контейнери
 • Оператори контролю виконання
 • Обробка помилок (try … except …)
 • Оператори циклів
 • Comprehensions (list, dict, set)
 • Створення функції і процедур
 • Аргументи функцій
 • Рекурсивні функції
 • Functors, Currying
 • Декоратори
 • Lambda-функції
 • PEP8

12. Об'єктно-орієнтований підхід

 • Визначення класу
 • Поля і методи класу
 • Інкапсуляція
 • Спадкування
 • Поліморфізм
 • “Качина” типізація
 • Вправи
 • Оголошення класу та створення екземпляру
 • Принципи ООП (наслідування, інкапсуляція, поліморфізм) в Python
 • Область видимості (Namespaces, Scope, правило LEGB)
 • Method Resolution Order (MRO)
 • Магічні методи
 • Визначення математичних операцій для об’єктів Python
 • Визначення операцій порівняння для об’єктів Python
 • Визначення операцій хешування для об’єктів Python
 • Створення копії екземпляру класу, deep copy, shallow copy
 • Інкапсуляція (Setters and getters)

13. Управління створенням екземплярів класу

 • Doc strings
 • Meta класи
 • Abstract Bases класи
 • __new__
 • __init__
 • Context-managers
 • Використанням декораторів з класами
 • Контейнери, створені шляхом успадкування (UserList, UserDict, UserString)
 • Контейнери, створені шляхом агрегації
 • Методи доступу до елементів контейнера
 • Iterators, Generators

14. Прийоми об'єктно-орієнтованого програмування

 • Software Engineering як процес
 • Мова UML
 • Принципи SOLID
 • Метрики якості коду
 • Design Patterns (категорії, приклади використання)
 • Singletone
 • Facade
 • Interface

15. Модулі й пакети

 • Розробка модулів (визначення та запуск)
 • Система імпорту
 • Навчання розробці повторно використовуваних пакетів
 • Менеджер пакетів pip і віртуальні середовища virtualenv
 • Setup.py
 • Написання документації до пакета, модулю
 • Створення додатків на основі пакетів

16. Робота з файлами

 • Робота із системою контролю версій Git
 • Форматування рядків
 • Context-managers
 • Робота з файловою системою (os, os.path, shutil)
 • Серіалізація за допомогою pickle
 • Управління порядком серіалізації / десеріалізації об’єктів Python
 • Серіалізація даних у JSON
 • Серіалізація даних у XML

17. Вбудовані пакети Python

 • Робота з datetime і calendar
 • Робота з collections (черги, іменовані кортежі, вкладені словники)
 • Робота з heapq, array, enum
 • Робота з числовими даними (numbers, math, decimal, random)
 • Робота з contextlib
 • Робота з functools
 • Logging
 • Unittest

18. Networking

 • Sockets (основи роботи, приклади серверів)
 • Socket server
 • Socket Client
 • HTTP
 • HTML, парсинг HTML-файлів
 • XML

19. Багатопотоковість у Python

 • Global Interpreter Loc (GIL)
 • Створення потоків у Python
 • Контроль доступу до ресурсів
 • Синхронізація потоків
 • Створення потоків за допомогою пакету concurent
 • Пул потоків

20. Процеси в Python

 • Пакет multiprocessing
 • Interprocess communication
 • Черги завдань
 • Створення процесів за допомогою пакету concurent
 • Пул процесів
 • Відтермінування завдань за допомогою пакета sched

21. Асинхронне програмування

 • Asyncio
 • Пакет Twisted
 • Асинхронний фреймворк Aiohttp
 • Збір даних за допомогою фреймворку Scrapy SQL
 • Основи реляційних баз даних
 • ER-діаграми
 • Стандарт PEP249

22. Робота з СУБД SQLite, PostgreSQL

 • Основи мови SQL (SELECT, LIKE, ORDER BY, LIMIT)
 • NSERT
 • UPDATE
 • DELETE
 • JOIN (INNER, LEFT, OUTER)
 • GROUP BY
 • Функції SQL (mean, min, max, avg, count)
 • Subqueries

23. Object Relational Mapping

 • Основи роботи з SQLAlchemy
 • Механізм сесій в SQLAlchemy
 • Створення бази даних за допомогою моделей SQLAlchemy
 • Міграції баз даних з використанням Alembic

24. NoSQL-базы данных

 • CAP теорема
 • Типи NoSQL баз даних
 • Робота з Redis
 • Робота з Memcached
 • Робота з MongoDB
 • Брокер повідомлень RabbitMQ
 • Основи роботи з Celery

25. Веб-розробка

 • Класифікація web frameworks
 • Мова шаблонів Jinja2
 • Основи API
 • Стандарти API (REST, XML-RPC, Swagger, JSON API)
 • Архітектурний підхід API First
 • Основи роботи з Flask

26. Як скласти резюме і пройти співбесіду

 • Структура резюме
 • FAQ
 • Як вести себе на співбесіді
 • Основні помилки на співбесіді
 • Урок англійської мови №1
 • Урок англійської мови №2
 • Урок пошуку роботи

* Примітка: зазначені знижки не сумуються з іншими діючими акціями та спеціальними пропозиціями. Знижка застосовується тільки до нових заявок та при умові повної оплати курсу. Якщо у Вас виникли питання, звертайтеся за консультацією до наших менеджерів!

spinner-it

Курс на IT — повний вперед! Дізнатись актуальний розклад

На жаль, у звязку з війною ІТЕА завершила свою діяльності в Україні.

This will close in 20 seconds